کاهش پارانشیم

0

سلام خسته نباشید. دو سونوگرافی که به فاصله نه ماه انجام دادم و هر دو موردی نداشتند اما ضخامت پارانشیم در اولین سونوگرافی 15و 16 میلیمتر و در دومین سونو این ضخامت 12 میلیمتر گزارش شده بود. ایا این اختلاف میتونه نکته مهمی باشه؟

پرسیده شده 21 نوامبر2018

پاسخ شما

tjtt