مطالب دسته بندی

مقالات پیوند کلیه

هیدرونفروز کلیه

هیدرونفروز کلیه

هیدرونفروز کلیه یکی از بیماری‌ های شایع کلیه بوده و به معنی تورم یک یا هر دو کلیه است. تورم…