مطالب دسته بندی

مقالات سرطان های اورولوژی

سرطان کلیه

کلیه و سرطان کلیه

سرطان کلیه سرطان کلیه، سرطانی است که منشاء آن در کلیه ها می باشد. کلیه دواندام لوبیا شکل است، که…